sadovnícke úpravy

English version   Slovenská verzia
návrhy a realizácie
    Ponúkame návrhy a realizácie špeciálnych prvkov záhradnej architektúry, ďaleko za možnosťami a know-how "bežných" projektantov a realizátorov záhrad. Našimi špecialitami sú napríklad:
  • prírodne vyzerajúce biotopy;
  • rašeliniská s bežnými i mäsožravými rastlinami;
  • mokvavé vápencové steny, taktiež i s mäsožravými rastlinami;
  • interiérové vitríny s orchideami, tillandsiami či mäsožravými rastlinami;
  • vytvoríme podmienky úspešnej kultivácie vami zadaných druhov rastlín vo vašej lokalite (samozrejme);
  • ošetrovanie vzrastných drevín i návrhy na rekonštrukciu zanedbaných či poškodených rastlín i porastov.
ukážka a info
    Ukážka diela je pre vás pripravená napríklad tu: Imitácia prirodzených podmienok v kultivácii rodu Pinguicula. Bližšie info získate po kontakte.
súvisiace odkazy