plantae quality - kvalita rastlín

English version   Slovenská verzia
Plantae rastliny
    Takmer každá rastlina, ktorú je dnes možné kúpiť, bola vypestovaná s jediným cieľom. Priniesť zisk. To však nie je prípad rastlín z Plantae.sk. "Plantae rastliny" neboli namnožené s cieľom zisku a s týmto cieľom ani nie sú pestované a predávané. Plantae rastliny sú pestované ako zbierka druhov pre vedecké a vedecko-popularizačné účely. Keďže je vyvíjaná veľká snaha o to, aby boli v čo najprirodzenejších podmienkach, prirodzene rastú a prirodzene sa i množia. Takto rozmnožené jedince (ktoré nie je možné z priestorových dôvodov všetky držať) sú zaradené do predaja.

    Poviete si: Áno, ale "rastliny z obchodu" majú väčšie listy, dlhšie stonky a sú celé vyššie a zelenšie. No to, čo niektorí môžu považovať za plus, je pre rastliny v skutočnosti mínusom. Tieto znaky (vyššie, väčšie,...) sú dôsledkom snahy o minimalizáciu nákladov (a teda maximalizáciu zisku) komerčných pestovateľských zariadení, kde majú rastliny menej svetla (sú príliš husto uložené) a zvyčajne na maximum vyhnojené dusíkom. Takéto rastliny sú však chúlostivejšie a častokrát po prenesení do obyčajných podmienok rýchlo hynú. A zelenšie sú aj tie, čo majú byť farebné, lenže to však vie málokto posúdiť. "Plantae rastliny", vypestované so širokými znalosťami botaniky a ekológie rastlín, ich prirodzených stanovíšť, majú presne takú farbu akú majú mať (a nie preto, žeby mali menej zeleného farbiva - chlorofylu, ale chlorofyl je v listoch prekrytý žltým flavanolom, červenými karotenoidmi,... ktoré chránia chlorofyl pred fotooxidáciou a prepustia k nemu len toľko žiarenia, koľko je potrebné a tak, ako to prebieha v prírode).

    Takmer žiadna z komerčne pestovaných rastlín by posadenie do prírody, na lokalitu spolu s rastlinami toho istého druhu, neprežila. Takmer všetky Plantae rastliny áno.


výsady Plantae rastlín
    Plantae rastliny sú pestované s minimálnym použitím chémie, Väčšinou sú aplikované organizmy biologickej ochrany rastlín. Preto sa na Plantae rastline občas vyskytne kúsok ohryzeného listu, ale to predsa do prírody patrí. Rastlinné telo však nie je prestúpené pesticídmi ako sú vo veľkých množsvách komerčné rastliny.

    Používame profesionálne substráty, špecifikované nielen pre každú skupinu rastlín (napr. pre vždyzelené dreviny, pre orchidey,... ako je to v záhradníctve bežné), ale upravujeme ich podľa špecifických nárokov každého rodu, či dokonca druhu rastlín.

    Lokalizované tučnice nepresievame, kvety sa odstraňujú. Aj takýmito spôsobmi udržujeme genetickú stabilitu klonov, ktoré ponúkame. Pokiaľ je rastlinný druh lokalizovaný, môžete mať istotu, že je geneticky zhodný s jedincami rastúcimi vo voľnej prírode na pôvodnej lokalite (a nie selektom po mnohé generácie presievaných rastlín, ktoré majú genetickú informáciu už výrazne zmenenú vplyvmi kultivácie). Takéto druhy množíme jedine vegetatívne, sú teda klonované. Neponúkame však jediný klon (čo je z hľadiska genetickej stability veľkou nevýhodou) ale množíme rovnomerne viaceré klony rastlín jedného druhu konkrétnej lokality.

    Neustále (viackrát denne) je manuálne kontrolovaná teplota, ktorá nie je riadená termostatom - ten ju nevie posúdiť v kombinácii s relatívnou vzdušnou vlhkosťou, aktuálnym oslnením, ale najmä celkovým priebehom počasia, stavom rastlín, ...

    V noci sú z okolia Plantae zbierok manuálne odstraňované slizniaky (v súčasnej dobe je výrazne invázny druh - portugalský slizniak - slizovec iberský (Arion lusitanicus) celoeurópsky mimoriadne premnožený). Tieto zásahy sú časovo mimoriadne náročné, ale chemické preparáty, hubiace týchto škodcov sú príliš jedovaté pre všetky iné organizmy aj pre človeka a ich použitie teda nie je v súlade s Plantae ideológiou.

na Slovensku unikátne prejavy rastlín z Plantae zbierok
    Cephalotus follicularis - 3 súkvetia na 1 jedincovi v sezónach 2005, 2006, 1 súkvetie v 2007 a 2 súkvetia v sezóne 2008. V sezóne 2009 z 1 nádoby unikátnych 6 súkvetí a v sezóne 2011 dokonca 7.
    Drosera adelae - dĺžka (nie umelo vytiahnutých) listov 22 cm v sezóne okolo 1995.
    Utricularia alpina - 15 kvetov na jedincovi v sezóne 2008.
    Eriocactus lenninghausii - prinesený v roku 2000, sezóna 2001 - 1 kvet, 2002 - 5 kvetov, 2004 - 13 kvetov, 2006 - 17 kvetov, 2007 - 19 kvetov foto1 foto2.
    Lophophora williamsii - často kvitnúca 4 kvetmi súčastne foto1 foto2.
    Drosera filiformis - 30-50 ks koristi (väčšinou muchy) na liste (bez umelého prikrmovania) v sezónach 2007, 2008,...
    Úspešná kultúra v našich podmienkach pravdepodobne najnáročnejších druhov rastín - európskych tučníc foto1 foto2 foto3.
    Kuriózne rastúci Nepenthes dĺžky cca 3 m z nádoby priemeru 8 cm.
    Pri rode Proboscidea viacerí pestovatelia uvádzajú zložitosť výsevu a problémy v kultivácii. V Plantae zbierkach rastie Proboscidea louisianica medzi zemiakmi.
    Navrúbľovaný citrón (dozrievajúci plod) na Poncirus trifoliata, prijal sa. Všetko, čo u nás rastie je životaschopné a pokračuje v raste aj po takto zdanlivo extrémnych pestovateľských zásahoch.

"hodnota" Plantae rastlín
    Ceny komerčných rastlín pri takejto starostlivosti, akú majú Plantae rastliny, by boli minimálne 10 x vyššie. Plantae rastliny však dokonca komerčným rastlinám silno konkurujú i cenou (U nás neplatíte za katalógy, farebnú tlač, kamennú predajňu,... Naše rastliny k vám necestujú cez Holandsko ako všetky v kvetinárstvach a ich kúpou neživíte stovky obchodníkov.). A to sa ani nesnažíme naše rastliny za každú cenu predať. Pokiaľ si niekto objedná konkrétny druh v období nevhodnom na presádzanie či manipuláciu, bude pred odoslaním rastliny na túto skutočnosť upozornený a bude mu navrhnutý najbližší optimálny termín či iné riešenie. Nepredávame rastliny, aby Vám v zápätí odumreli. Plantae ideológia znamená šíriť pozitívny vzťah ľudí k prírode cez jej zaujímavosti, keďže zosobnenie sa s prírodou považujeme za dobré.

súvisiace odkazy