odborné poradenstvo

English version   Slovenská verzia
spektrum a forma
    Ponúkame asistenčné služby v oblastiach botaniky, pestovateľstva rastlín, záhradnej architektúry. Poradenstvo poskytujeme formou e-mailu, telefonicky, či (optimálne) osobnej diskusie na konkrétnom mieste.

záhradná architektúra
    Oblasti navrhovania, rekonštrukcií záhrad; ošetrovania záhrad; zabezpečenie prežitia náročných druhov rastlín; zvýšenie potenciálu prežitia poškodených jedincov (klímou či nevhodným zásahom); ošetrovanie vzrastných drevín,...

pestovateľstvo
    Technológie kultivácií nielen bežných, ale i okrajových a vzácnych, ekologicky vyhranených druhov rastlín. Optimalizácia pestovateľských techník mnohých rastlinných skupín. Laboratórna kultivácia rastlín v podmienkach in vitro.

botanika
    V oblasti botanického výskumu sme špecializovaní na druhy:
  • Drosera
  • Pinguicula
sú tieto služby pre mňa určite potrebné?
    V dnešnej dobe ponúka svoje služby práce s rastlinami viac špekulantov ako serióznych dodávateľov. Už dlhú dobu sledujeme nárast poskytovania nekvalitných služieb v oblastiach príbuzných s prírodnými vedami. Neserióznym dodávateľom záhradníckeho servisu sa výborne darí v súvislosti poklesom pestovateľskej gramotnosti a vnímania prírody našej populácie. Bežný človek má len malú šancu odhaliť nesprávne aplikované postupy, ktoré neseriózny dodávateľ realizoval na jeho záhrade. Navyše, výraznejšie viditeľné prejavy nesprávnych zásahov sa častokrát prejavia až po mnohých rokoch. My vieme postup a zásahy do porastu i jedinca identifikovať prakticky okamžite. Vieme porovnať stav po realizovaní nie optimálneho postupu s predpokladaným stavom po postupe optimálnom a vieme jednoduchým spôsobom vysvetliť klientovi ako mal byť zásah prevedený správne a aký je a bude rozdiel s optimálnym stavom v blízkej i ďalekej budúcnosti. V prípade zistenia nesprávneho postupu vieme navrhnúť riešenie.

    Takisto literárne zdroje (najmä internet) informujúce o starostlivosti o rastliny bývajú častokrát zavádzajúce. V sieti internet a v populárnych médiách (informácie z ktorých sa k bežnému človeku dostávajú najľahšie) odhadujeme maximálne 10% pravdivých informácií v oblasti rastlinných tém. Zvyšok sú mýty šíriace sa kopírovaním bez dostatočnej úpravy neznalým "autorom". Výsledkom je absolútna dezinformovanosť verejnosti o biológii všeobecne. Využitím profesionálneho poradenstva ľudí z praxe zvýšite pravdepodobnosť prežitia vami nakúpeného rastlinného materiálu o vysoké percento a tým výrazne ušetríte čas i financie.

    Náklady na odborné poradenstvo sú len nepatrným zlomkom nákladov, ktoré budete mať pri sanácii nesprávneho postupu pri navrhovaní, ošetrovaní jedincov či údržbe plochy v budúcnosti, po zistení závad v priebehu dlhých rokov.

ocenenie poradenských služieb
    Jednoduché spôsoby poradenstva sú spoplatňované sumou 20 € / 1 hodina. Všetky komplexnejšie záležitosti sú oceňované individuálne na základe vopred vypracovanej ponuky. (Klienti kupujúci rastliny majú možnosť využiť bezplatný poradenský servis prostredníctvom Plantae fóra.)

súvisiace odkazy